Skip to main content

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori

Regionalni smo lider u proizvodnji srednjih energetskih, distributivnih i specijalnih transformatora. Nalazimo se u vrhu najboljih europskih proizvođača transformatora snage do 160 MVA i napona do 170 kV.

KONČAR D&ST

Društveno i ekološki odgovorni kroz sva postignuća

U svakodnevno poslovanje integrirali smo brigu za društvena pitanja i zaštitu okoliša uz postizanje održivih ekonomskih rezultata. Poslovne uspjehe želimo postizati radeći s partnerima i lokalnom zajednicom te tako pridonositi ukupnom poboljšanju života svih naših dionika.

Usmjereni na ubrzavanje odgovora na izazove klimatskih promjena i rastućih regulatornih zahtjeva, aktivno radimo na planiranju i strategiji te integraciji okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija u poslovne strategije i procese.

Kroz suradnju s dobavljačima neprekidno radimo na istraživanju i pronalaženju novih zelenih materijala čime izravno utječemo na smanjenje ugljičnog otiska proizvoda i poduzeća.

Okoliš
ESG NAČELA

Okoliš

Osobitu pozornost stavljamo na racionalno iskorištavanje prirodnih resursa (materijala, energije i vode), kao i na smanjenje štetnih utjecaja na okoliš. Nastojimo smanjiti količinu otpada u cijelom životnom ciklusu transformatora, reciklirati otpad u što većoj mjeri te osigurati njegovo pravilno zbrinjavanje.

Na glavnoj proizvodnoj lokaciji postigli smo korištenje električne energije iz 100% obnovljivih izvora energije. To je konkretan doprinos zelenom gospodarstvu i održivoj energetskoj tranziciji na putu prema niskougljičnom gospodarstvu.
 

Društvo
ESG NAČELA

Društvo

Održivi razvoj akademske zajednice već desetljećima potičemo različitim inovacijama, doprinosom obrazovnim institucijama te primijenjenim znanstvenim istraživanjima. Širok krug akademskih stručnjaka i istraživača iskustvo i znanja prenosi u našu industriju.

Već dugi niz godina surađujemo s ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) čime podupiremo profesionalnu rehabilitaciju i socijalizaciju osoba s invaliditetom u zajednici.

Upravljanje
ESG NAČELA

Upravljanje

Svojim vrijednostima i postupcima aktivno sudjelujemo u borbi protiv svih oblika povreda ljudskog dostojanstva, osobito u sprječavanju ropstva, dječjeg rada i izrabljivanja, prisilnog rada, trgovanja ljudima i svih oblika modernog ropstva u svojem poslovnom okruženju i kod svojih dobavljača.

Promičemo jednakost svih zaposlenika. U području rada i radnih uvjeta izuzetno pazimo na jednake kriterije za odabir i uvjete prilikom zapošljavanja, napredovanja te stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Suradnja

Suradnja sa zajednicom naša je najdraža suradnja

Kroz suradnje, donacije i volonterske akcije vraćamo zajednici i pridonosimo boljitku društva.

Suradnja sa stručnom zajednicom

Suradnja sa stručnom zajednicom

Razmjenjujemo znanja i aktivno surađujemo s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER), Fakultetom strojarstva i brodogradnje (FSB), Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu i Tehničkim fakultetom u Rijeci. Uz to nerijetko sudjelujemo na stručnim simpozijima i seminarima o transformatorima.

Redovito ugošćujemo učenike, studente i profesore tehničkih škola i fakulteta, ali ne isključujemo ni one društvenih i prirodnih usmjerenja. Redovito nas obilaze studenti FER-a i FSB-a iz Zagreba, ali i iz ostalih zemalja poput BiH, Austrije, Njemačke ili Cipra te na licu mjesta spajamo teoriju s praksom, podupirući razvoj i interes za tehničku struku studenata.

Doprinos zajednici

Doprinos zajednici

Dobra se djela čine u tišini srca. Oduvijek nastojimo imati senzibilitet prema potrebama pojedinaca i društva izvan poslovnih okvira. Podržavamo humanitarne, odgojne, obrazovne, kulturne i ekološke inicijative te sportske aktivnosti i projekte za obnovu i pomoć. Pored lokalnog angažmana raduje nas što svojim djelovanjem prelazimo granice Hrvatske.

Ekonomski utjecaj

Ekonomski utjecaj

Svojim poslovanjem doprinosimo razvoju društvene zajednice kroz pozitivan gospodarski učinak, osiguravajući održiv i stabilan gospodarski rast te radna mjesta. Zaposlenicima osiguravamo dostojanstven rad, a isti pozitivan učinak prenosi se i na sve ostale sudionike u proizvodnom, dobavnom i prodajnom lancu.

Kao što interno držimo do očuvanja organizacijskog znanja te njegujemo intelektualni kapital, tako spremno surađujemo i sa širom zajednicom rado dijeleći stečena znanja i dobre prakse.
 

Zaposlenici KONČAR - D&ST-a

Zaposlenici

Želiš biti dio našeg tima? Saznaj više o nama, kako započeti karijeru kod nas, što ti sve nudimo te pročitaj iskustva naših zaposlenika.

Saznaj više
Transparentnost prije svega
Izvješća o društveno odgovornom poslovanju

Transparentnost prije svega

Relativno kratko bilježimo naše aktivnosti o društveno odgovornom poslovanju i održivosti u tiskanoj formi. No, dugoročno poslovanje usmjereno prema održivoj budućnosti za sve njene dionike osnovna je pretpostavka i kamen temeljac od naših početaka. O tome svjedoče naši rezultati i rast od osnutka do danas. Pogledajte naša izvješća na sljedećim linkovima

Izvješće za 2020.

Izvješće za 2021.

Izvješće za 2022.

Izvješće za 2023.