Kvaliteta i primijenjeni sustavi upravljanja

Kvalitetu usmjeravamo zadovoljavanju potreba i očekivanja klijenata i svih naših dionika kroz upravljanja poslovnim sustavom, procesima i resursima te njihovim neprekidnim poboljšavanjem.

Prepoznali smo prednosti i uveli sustave upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi. Međudjelovanjem sustava upravljanja, upravljamo vlastitim utjecajem na kvalitetu i razvoj proizvoda i usluga, utjecajem na okoliš i zdravlje zaposlenika i partnera, uz osiguravanje i zaštitu informacija od zloupotrebe ili gubitaka i smanjenje potrošnje energije i prirodnih resursa. Poštujemo sve zakone i primjenjive zahtjeve zainteresiranih dionika.

Popis naših certifikata:

  • Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima HRN EN ISO 9001:2015
  • Sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima HRN EN ISO 14001:2015
  • Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema zahtjevima HRN EN ISO 45001:2018
  • Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 27001:2018
  • Sustav upravljanja energijom prema zahtjevima HRN EN ISO 50001:2018

Uvažavajući smjernice EU o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća EMAS, upisani smo u nacionalni i EMAS registar EU u opsegu djelatnosti tvrtke KONČAR – Energetika i usluge d.o.o., za lokaciju Fallerovo šetalište, Zagreb.

 

Politika ISU:

Politika integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem, sigurnošću na radu i energijom