Uprava i Nadzorni odbor

Uprava

Gordan Kolak, predsjednik

Petar Bobek, član

Miki Huljić, član

Josip Lasić, član

Ivan Paić, član

 

Nadzorni odbor

Joško Miliša, predsjednik

Darko Horvatin, zamjenik predsjednika

Branko Lampl, član

Ivan Milčić, član

Maja Martinović, članica

Ruža Siluković, članica

Mario Radaković, član

Zvonimir Savić, član

Danko Škare, član

 

U sklopu Nadzornog odbora djeluju 4 odbora koji svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora.

 

1. Revizijski odbor

Darko Horvatin, predsjednik

Mario Radaković, član

Joško Miliša, član

 

2. Odbor za strateški razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Ivan Milčić, predsjednik

Branko Lampl, član

Zvonimir Savić, član

Joško Miliša, član

Maja Martinović, član

 

3. Odbor za imenovanje

Danko Škare, predsjednik

Darko Horvatin, član

Ivan Milčić, član

 

4. Odbor za primitke

Branko Lampl, predsjednik

Maja Martinović, članica

Ruža Siluković, članica

 

Tajnik Društva:

Ervin Filipčić