Prijenos i distribucija električne energije

Gradnjom novih i zelenih transformatorskih stanica podržavamo transformaciju društva u održivu digitalnu elektroenergetiku.

Prijenos i distribucija električne energije

Predvodimo zelenu energetsku tranziciju u području prijenosa i distribucije električne energije

Već 70 godina pružamo komplementarni set proizvoda i usluga u lancu vrijednosti prijenosa i distribucije električne energije. Gradimo nove, digitalne i zelene transformatorske stanice te rekonstruiramo, proširujemo i moderniziramo postojeća postrojenja po načelu “ključ u ruke”, naponskih razina 110 kV - 420 kV.

U području distribucije gradimo digitalne kompaktne podstanice za različite namjene na naponskim razinama 6,3 kV - 40,5 kV, opremljene vlastitim proizvodima i rješenjima.

Power Transmission & Distribution
Design
Projektiranje
Briga o kvaliteti i pametno očuvanje okoliša utkani su u svaki naš projekt. Ovdje je ključno iskustvo jer jamči uspješnost pri odabiru, razvoju i proizvodnji opreme, izradi proračuna i projektiranju transformatorskih stanica. Povrh pripreme rješenja, naše usluge uključuju i koordinaciju radova na terenu te nadzor i održavanje realiziranih i drugih projekata.
Construction
Gradnja
Primarna nam je djelatnost izgradnja zrakom (AIS) ili plinom (GIS) izoliranih trafostanica do naponskog nivoa od 420 kV. No, naše mogućnosti sežu dalje od toga: ugradnja elektroopreme, polaganje kabela te izvođenje uzemljenja dio su naših kompetencija, uz sve vrste elektroenergetskih radova na složenim i industrijskim objektima.
Manufacturing
Proizvodnja
Naša sposobnost samostalne proizvodnje i implementacije složenih rješenja velika je prednost na tržištu. Izrađujemo kompletnu visokonaponsku opremu za izgradnju trafostanica pri čemu je put od sirovina do sklopljenog, funkcionalnog sustava rezultat vlastitih nastojanja, iskustava i kompetencija.
Maintenance
Održavanje
Kontinuirano odgovorno održavanje i servis postrojenja s ciljem produljenja životnog vijeka opreme predstavljaju ogromnu vrijednost za naše partnere. Pažljivim nadzorom te uvažavanjem tehničkih propisa i prihvaćenih normi uz manje troškove postižemo veću pouzdanost i raspoloživost.
Prijenosne transformatorske stanice
Područje primjene

Prijenosne transformatorske stanice

Projektiramo, proizvodimo i puštamo u pogon ključnu infrastrukturu u elektroenergetskoj mreži koja uključuje opremu za nadzor te zaštitu i upravljanje transformatorskim stanicama. Projekte isporučujemo po načelu “ključ u ruke” te ih izvodimo kao greenfield investicije, revitalizacije ili proširenja postojećih stanica.

Distribucijske transformatorske stanice
Područje primjene

Distribucijske transformatorske stanice

Radi se o točkama regulacije napona koje isporučuju električnu energiju iz prijenosnih sustava do stambenih i industrijskih potrošača. Proizvodimo dvije varijante ovakvih stanica: za vanjsku i unutarnju montažu. Naši partneri mogu računati na cjelovita rješenja koja uključuju isporuku opreme, postavljanje, ispitivanje i puštanje u pogon na terenu.

Kompaktne podstanice
Područje primjene

Kompaktne podstanice

Ova su kompaktna rješenja osmišljena za e-mobilnost, podatkovne centre, obnovljive izvore i ruralnu elektrifikaciju. Na teren ih isporučujemo kao cjelovita rješenja, što kupcima omogućuje lakše upravljanje i održavanje u raznim komunalnim i industrijskim primjenama. Primarni naponi transformatora ovakvih transformatorskih stanica kreću se od 6,3 do 40,5 kV.

Podsustavi i proizvodi

Ponosni smo na globalnu prisutnost u prenošenju energije od izvora do potrošača

Transformatorske stanice ključan su dio elektroenergetske mreže. Proizvodimo široku paletu sustava ovog tipa te integriramo opremu za njihov nadzor, zaštitu i upravljanje.

Transformatorske stanice 400/220/110 kV

Naš reprezentativni proizvod. Ključni elementi svake prijenosne transformatorske stanice su veliki energetski transformatori, prekidači, rastavljači, mjerni transformatori i GIS postrojenja. Dio programa čine i SCADA sustavi, sustavi monitoringa transformatora i GIS postrojenja, sabirnice i sustavi upravljanja, zaštite i mjerenja.

Transformatorske stanice 110 kV /x kV za prijenosno i distribucijsko područje

Distribucija električne energije ovisi o ovim visokosloženim, naprednim sustavima. Razvoj zrakom ili plinom izoliranih trafostanica (GIS) rezultat je našeg znanja i ekspertize, a svaka postavljena jedinica izrađena je s uvijek istom pažnjom i preciznošću.

Kompaktne stanice za e-mobilnost

Prihvatili smo izazov ugljično-neutralne mobilnosti. Kompaktne transformatorske podstanice za električne punionice dizajniramo za srednjenaponske nivoe do 40,5 kV i s nazivnom snagom do 3500 kVA.

Kompaktne podstanice za obnovljive izvore energije

Podrška obnovljivim izvorima energije u našem je fokusu. Kompaktne podstanice za male vjetroelektrane i solarna postrojenja isporučujemo u tri različita tipa: standardna rješenja, ispravljačke kompaktne podstanice i kompaktne podstanice za sunčane elektrane.

Kompaktne podstanice za podatkovne centre

Kompaktne transformatorske podstanice za podatkovne centre dizajniramo za srednjenaponske nivoe do 40,5 kV i s nazivnom snagom do 3500 kVA. Ključni elementi ovakve podstanice su distributivni transformatori, zrakom ili plinom izolirani srednjenaponski blokovi i niskonaponski razvodi.

Kompaktne podstanice za ruralnu elektrifikaciju

Kompaktne podstanice za ruralnu elektrifikaciju idealno su rješenje za udaljena naselja koja nemaju jednostavan pristup mreži. Glavni elementi ovakvih postrojenja su visokonaponski mjerni transformator i zrakom ili plinom izoliran srednjenaponski blok. Cijelo je rješenje opremljeno pripadajućim sustavima zaštite, upravljanja i mjerenja.

Izgradnja nove transformatorske stanice Žerjavinec i potpuna obnova transformatorske stanice Ernestinovo  - Hrvatska
Izdvojeni projekt

Izgradnja nove transformatorske stanice Žerjavinec i potpuna obnova transformatorske stanice Ernestinovo - Hrvatska

Izgradnja nove (TS Žerjavinec) i potpuna rekonstrukcija ratom uništene (TS Ernestinovo) 400 kV transformatorske stanice ključni su nacionalni projekti od osnivanja  Republike Hrvatske do danas. Rekonstrukcijom TS Ernestinovo omogućena je i interkonekcija prijenosne mreže centralne i jugoistočne Europe.

Ponosni smo što smo u ovim projektima bili vodeća elektroenergetska kompanija te uspješno i u dogovorenom roku odradili poslove projektiranja, nabave i isporuke elektroopreme. Dio izvedbe bila je i organizacija montažnih radova te specijalistička ispitivanja kod puštanja u pogon.

Saznaj više

KONČAR - Elektroindustrija

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt odjela marketinga i korporativnih komunikacija: +385 1 3655 974
Kontakt za ostale upite: +385 1 3655 555
Fax: +385 1 3667 602
E-mail: marketing@koncar.hr