Voda i odvodnja

Hrvatska je na prvom mjestu u Europskoj uniji po količini i kakvoći vodnih resursa. U isto vrijeme Hrvatska, ali i druge zemlje EU-a, na putu od crpilišta do krajnjeg korisnika bilježi velike gubitke vode u sustavu vodoopskrbe. Negdje ti gubici iznose i više od 50 %. Najčešći su uzroci stara infrastruktura, slabo održavanje i nedostatak pravodobnih informacija o gubicima. Digitalna rješenja omogućavaju napredni nadzor i upravljanje sustavima za vodoopskrbu i odvodnju te sustavima za prevenciju poplava.

Održivo korištenje vodnih resursa

Temelj održivog upravljanja vodama uključuje odgovorno korištenje vodnih resursa, prilagođeno potrebom za smanjenjem utjecaja klimatskih promjena, kako bi se zadovoljile potrebe sadašnjih i budućih generacija te osigurale dovoljne količine vode za ljude i gospodarstvo.

Plitvička jezera

Detekcija i smanjenje gubitaka vode

Važan korak u cilju smanjenja gubitaka je početak naplate naknade za korištenje vode na osnovu količine zahvaćene vode na vodocrpilištima. Ova promjena za javne isporučitelje vodnih usluga naglašava važnost stalnog nadzora vodoopskrbnog sustava i brze detekcije gubitaka vode koji su najčešće rezultat stare infrastrukture, slabog održavanja i nedostatka pravodobnih informacija o gubicima.

Najbolji odgovor za ove izazove je modernizacija vodoopskrbnih sustava te implementacija naprednih digitalnih rješenja za nadzor i praćenje protoka i potrošnje vode te brzu detekciju gubitaka u realnom vremenu. Suvremena digitalna rješenja omogućavaju daljinsko mjerenje razine, protoka, tlaka i potrošnje vode, analizu podataka i brzu detekciju gubitaka, sve u realnom vremenu.

Proza MARS potrošnja vode

Utjecaj na okoliš, održivost i energetska učinkovitost

Visoke cijene energije, ciljevi za zaštitu okoliša, ESG izvještavanje i EU taksonomija za postizanje održivosti naglašavaju sve veću važnost mjerenja potrošnje i naprednog upravljanja energetskom učinkovitošću u poslovnim organizacijama i javnim ustanovama.

Digitalna rješenja za upravljanje energetskom učinkovitošću omogućavaju stalno daljinsko praćenje i analizu potrošnje vode, električne energije i topline te brzu detekciju gubitaka i prekomjerne potrošnje.

Proza MARS za energetsku učinkovitost

Bogato znanje i iskustvo u području vode i kritične infrastrukture

Grupa KONČAR ima vrlo bogato iskustvo u vođenju velikih i složenih projekata po principu „ključ u ruke“ te razvoju i implementaciji sustava za energetiku i kritičnu infrastrukturu, uključujući projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju crpnih stanica i vodoopskrbnih sustava, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te sustava za obranu protiv poplava.

Naša rješenja koriste se kao nadzorno-upravljački sustavi za napredni nadzor i upravljanje električnim postrojenjima, vodoopskrbnim sustavima i crpnim stanicama, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i sustavima za obranu protiv poplava u stvarnom vremenu.

Proza net upov Čakovec

Osim u sustavima za vodu i odvodnju te elektroenergetskim sustavima, naša digitalna rješenja koriste se i u drugim sustavima kritične i urbane infrastrukture, kao na primjer u sustavima za daljinsko očitavanje, mjerenje i praćenje potrošnje, detekciju gubitaka i upravljanje energetskom učinkovitošću na razini određene zgrade, tvrtke ili grada.

Rješenja su plod više od 40 godina iskustva u razvoju i implementaciji digitalnih rješenja za nadzor i upravljanje energetskim sustavima i sustavima kritične infrastrukture.

Upov Čakovec
Digitalna rješenja i platforme

Upravljanje kritičnom i urbanom infrastrukturom

Dok su izazovi održivog upravljanja sve složeniji, briga o energiji i okolišu postala je prioritet današnjih tvrtki, gradova i zajednice. Otvaraju se nove prilike i pokreću projekti usmjereni na digitalizaciju i sve veću energetsku učinkovitost. Saznaj kako naša digitalna rješenja i platforme odgovaraju na izazove današnjice.

Digitalno rješenje
PROZA MARS za vodu

Obrana od poplava, mjerenje potrošnje i detekcija gubitaka vode

Digitalno rješenje
PROZA MARS za gradove

Platforma za digitalizaciju urbane infrastrukture

Digitalna usluga
Sistemska integracija

Cjelovita ICT rješenja u skladu s potrebama i zahtjevima korisnika

Projekti

Saznaj sve o nedavnim aktivnostima, uspjesima i važnim projektima Grupe KONČAR.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Digitalno upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec

Sustav za obranu protiv poplava
Sustav za obranu protiv poplava

Digitalizacija sustava za obranu protiv poplava u sklopu projekta VEPAR