PROZA MARS za gradove

Platforma za digitalizaciju urbane infrastrukture

Končar MARS

Softverska platforma za industrijski internet stvari (IIoT)

PROZA MARS suvremena je softverska platforma za industrijski internet stvari (IIoT) razvijena za napredno upravljanje gradovima te kritičnom i urbanom infrastrukturom.

PROZA MARS omogućuje povezivanje s velikim brojem različitih mjernih uređaja i senzora te automatizirano očitavanje velikog broja podataka u realnom vremenu. Platforma podržava daljinsko očitavanje i arhiviranje podataka, njihovu obradu i analizu te napredne prikaze, izvještaje i alarme prilagođene potrebama korisnika. 

Otvorena i modularna arhitektura platforme pruža jednostavnu integraciju s različitim mjernim uređajima i drugim sustavima te brz razvoj rješenja prilagođenih raznim primjenama i posebnim potrebama korisnika. Time se postiže veća učinkovitost i održivost digitalnih rješenja uz manje troškove digitalizacije.

Platforma PROZA MARS osmišljena je kao idealna digitalna platforma za sigurne i održive gradove.

Utjecaj na okoliš, održivost i energetska učinkovitost

Očuvanje okoliša, izazovni ciljevi za postizanje održivosti i nestabilnost cijena energije naglašavaju sve veću važnost naprednog upravljanja energetskom učinkovitošću u javnim ustanovama i tvrtkama.

Platforma PROZA MARS omogućuje stalno daljinsko praćenje i analizu potrošnje električne energije, vode i topline te brzu detekciju gubitaka. Time se postižu manji troškovi za potrošenu vodu i energiju te bolja održivost i učinkovitije upravljanje gradskom infrastrukturom.

Končar MARS

Napredna javna rasvjeta

Javna rasvjeta povećava kvalitetu života i osjećaj sigurnosti, posebno u velikim gradovima. S druge strane, štetno svjetlosno onečišćenje ometa zdrav san i zdravlje ljudi, biljaka i životinja, narušava biološku ravnotežu te stvara gubitke zbog nepotrebno potrošene električne energije.

Digitalno rješenje za upravljanje javnom rasvjetom, razvijeno na temelju IoT platforme PROZA MARS, ostvaruje održivo upravljanje javnom rasvjetom, uz manje troškove za energiju i održavanje te bolju zaštitu okoliša u skladu s važećim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Rješenje pruža stalni nadzor potrošnje i ispravnosti javne rasvjete, daljinsko upravljanje te dodatnu regulaciju u cilju zaštite okoliša i smanjenja potrošnje energije.

Proza MARS

Nadzor okoliša i kvalitete zraka

Klimatske promjene, vremenske nepogode i onečišćenje zraka u gradovima mogu imati ozbiljne posljedice na sigurnost i zdravlje ljudi, posebno starijih i male djece. Digitalna rješenja za mjerenje kvalitete zraka omogućuju stalni nadzor okoliša, mjerenje i praćenje temperature, vlažnosti, tlaka i kvalitete zraka te koncentracije štetnih plinova i lebdećih čestica. Izmjerene vrijednosti uspoređuju se s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije te se, sukladno stanju, mogu kreirati odgovarajuće obavijesti ili upozorenja. 

Nadzor kvalitete

Softverska platforma PROZA MARS koristi se za nadzor i upravljanje sustavima urbane i kritične infrastrukture u Hrvatskoj i inozemstvu. 

U sklopu rješenja za napredne gradove, platforma se koristi za nadzor potrošnje, detekciju gubitaka i upravljanje energetskom učinkovitošću, nadzor i upravljanje javnom rasvjetom, vodoopskrbnim sustavima i sustavima za obranu protiv poplava, nadzor okoliša, buke i kvalitete zraka, nadzor parkirališta te druge aplikacije. Platforma se također koristi za sustav daljinskog očitavanja proizvodnje električne energije i nadzor solarnih panela te nadzor i upravljanje toplinskim podstanicama i crpnim stanicama za obranu protiv poplava.

Projekti

Saznaj sve o nedavnim aktivnostima, uspjesima i važnim projektima Grupe KONČAR.

Napredna javna rasvjeta Omiš
Napredna javna rasvjeta Omiš

Modernizacija i upravljanje javnom rasvjetom u Omišu

Područje primjene

Ovo digitalno rješenje najviše se koristi u ovim područjima.

Područje primjene
Voda i odvodnja

Hrvatska je na prvom mjestu u Europskoj uniji po količini i kakvoći vodnih resursa. U isto vrijeme Hrvatska, ali i druge zemlje EU-a, na putu od crpilišta do krajnjeg korisnika bilježi velike gubitke vode u sustavu vodoopskrbe. Negdje ti gubici iznose i više od 50 %. Najčešći su uzroci stara infrastruktura, slabo održavanje i nedostatak pravodobnih informacija o gubicima. Digitalna rješenja omogućavaju napredni nadzor i upravljanje sustavima za vodoopskrbu i odvodnju te sustavima za prevenciju poplava.

Područje primjene
Gradovi

Urbana područja dom su većine stanovnika u Hrvatskoj i EU. Budući da gradsko stanovništvo i njihove potrebe neprekidno rastu, izazovi održivog upravljanja urbanom infrastrukturom postaju sve složeniji. Digitalna rješenja omogućavaju digitalizaciju urbane infrastrukture, napredno upravljanje gradskim uslugama, bolju kvalitetu i veću učinkovitost gradskih usluga te značajne uštede.