PROZA MARS za vodu

Obrana od poplava, mjerenje potrošnje i detekcija gubitaka vode

potrosnja vode

Softverska platforma za industrijski internet stvari (IIoT)

PROZA MARS suvremena je softverska platforma za industrijski internet stvari (IIoT) razvijena za napredno upravljanje gradovima, kritičnom i urbanom infrastrukturom. Platforma je rezultat višegodišnjeg iskustva i razvoja, a omogućuje stalni nadzor sustava kritične infrastrukture u bilo kojem trenutku.

PROZA MARS omogućuje povezivanje s velikim brojem različitih mjernih uređaja i senzora putem standardiziranih industrijskih protokola te automatizirano očitavanje velikog broja podataka u realnom vremenu. Platforma podržava daljinsko očitavanje i arhiviranje podataka, njihovu obradu i analizu te napredne prikaze, izvještaje i alarme prilagođene potrebama korisnika. 

Otvorena i modularna arhitektura platforme omogućuje jednostavnu integraciju s drugim sustavima i različitim mjernim uređajima te razvoj rješenja prilagođenih raznim primjenama i posebnim potrebama korisnika.

PROZA MARS podržava standardne industrijske komunikacijske tehnologije i protokole, uključujući tehnologije posebno razvijene za Internet stvari, kao što su na primjer NB-IoT i LoRaWAN.

Pouzdano rješenje za mjerenje potrošnje, detekciju gubitaka i razne druge primjene

Ova digitalna platforma nudi pouzdano rješenje za sustave daljinskog očitavanja velikog broja mjernih uređaja koji nisu lako dostupni, kao što su vodomjeri u podzemnim šahtovima ili hidrometeorološke postaje i crpne stanice na udaljenim lokacijama. 

Sustav omogućuje kontinuirano mjerenje ključnih vrijednosti na kritičnim mjestima u vodnom ili vodoopskrbnom sustavu, od zahvata na vodocrpilištu do obračunskih mjernih mjesta i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Ovisno o potrebama korisnika, mogu se mjeriti količina i protok vode, visina vodostaja ili visina vode u vodospremnicima, tlak u vodoopskrbnim cijevima i potrošnja vode na obračunskim mjestima. Takav pristup omogućuje brzo otkrivanje gubitaka i upravljanje potencijalnim rizicima, uz značajno smanjenje operativnih troškova.

Softverska platforma PROZA MARS koristi se u Hrvatskoj i inozemstvu. Primjene u praksi uključuju daljinsko očitavanje potrošnje vode, plina, topline i električne energije, detekciju gubitaka i upravljanje energetskom učinkovitošću te nadzor i upravljanje crpnim stanicama za obranu protiv poplava. Platforma se također koristi za sustav daljinskog očitavanja proizvodnje električne energije i nadzor proizvodnje električne energije iz solarnih panela te nadzor i upravljanje toplinskim podstanicama. U sklopu rješenja za napredne gradove, platforma se koristi za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom, nadzor okoliša, detekciju pokreta, mjerenje temperature, vlage i kvalitete zraka, mjerenje buke, nadzor parkirališta, nadzor kontejnera za otpad i druge aplikacije.
 

Projekti

Saznaj sve o nedavnim aktivnostima, uspjesima i važnim projektima Grupe KONČAR.

Sustav za obranu protiv poplava
Sustav za obranu protiv poplava

Digitalizacija sustava za obranu protiv poplava u sklopu projekta VEPAR

Područje primjene

Ovo digitalno rješenje najviše se koristi u ovim područjima.

Područje primjene
Voda i odvodnja

Hrvatska je na prvom mjestu u Europskoj uniji po količini i kakvoći vodnih resursa. U isto vrijeme Hrvatska, ali i druge zemlje EU-a, na putu od crpilišta do krajnjeg korisnika bilježi velike gubitke vode u sustavu vodoopskrbe. Negdje ti gubici iznose i više od 50 %. Najčešći su uzroci stara infrastruktura, slabo održavanje i nedostatak pravodobnih informacija o gubicima. Digitalna rješenja omogućavaju napredni nadzor i upravljanje sustavima za vodoopskrbu i odvodnju te sustavima za prevenciju poplava.

Područje primjene
Gradovi

Urbana područja dom su većine stanovnika u Hrvatskoj i EU. Budući da gradsko stanovništvo i njihove potrebe neprekidno rastu, izazovi održivog upravljanja urbanom infrastrukturom postaju sve složeniji. Digitalna rješenja omogućavaju digitalizaciju urbane infrastrukture, napredno upravljanje gradskim uslugama, bolju kvalitetu i veću učinkovitost gradskih usluga te značajne uštede.