Energija

Digitalna rješenja imaju široku primjenu u području energije. Omogućavaju napredni nadzor i upravljanje naprednim energetskim mrežama. U razvoju koristimo višegodišnje iskustvo i znanja stečena kroz istraživačke projekte te vlastite softverske platforme s otvorenom jezgrom. Time se ubrzava razvoj novih rješenja i olakšava prilagodba specifičnim potrebama korisnika.

Energetska tranzicija

Energetski sektor ima značajan utjecaj na klimatske promjene te izravno utječe na čak 75 % emisija stakleničkih plinova u EU. Kako bi se postigao cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine, potrebna nam je snažna energetska tranzicija i značajno povećanje udjela obnovljivih izvora.

Drugi važan razlog za energetsku tranziciju je postizanje energetske neovisnosti i otpornosti gospodarstva. Prije rata u Ukrajini EU je uvozila čak 56 % energije, a samo 17 % energije dolazilo je iz obnovljivih izvora. U skladu s time, EU je odlučila ubrzati energetsku tranziciju i drastično povećati udio vlastite proizvodnje iz obnovljivih izvora do 2030. godine.

Energetska učinkovitost i održivost

Rast obnovljivih izvora, njihova ovisnost o meteorološkim uvjetima i demokratizacija proizvodnje te sve učestalije kibernetičke prijetnje stvaraju nove izazove za proizvođače električne energije te operatore prijenosnih i distribucijskih sustava. Najbolji odgovor na te izazove je implementacija novih, kibernetički otpornih digitalnih rješenja za nadzor i upravljanje naprednim energetskim sustavima i mrežama.

Proza Station ts 35 10kV

Izazovni klimatski ciljevi, ESG izvještavanje i EU taksonomija za postizanje održivosti, uz geopolitičke nestabilnosti i volatilnost cijena energije i energenata, naglašavaju sve veću važnost naprednog upravljanja energetskom učinkovitošću u poslovnim tvrtkama i javnim ustanovama.

Digitalna rješenja za upravljanje energetskom učinkovitošću omogućavaju stalno daljinsko praćenje potrošnje te brzu detekciju i sprječavanje gubitaka.

Končar MARS za energetsku učinkovitost

Bogato znanje i iskustvo u području energetike

Posjedujemo bogato iskustvo u razvoju i implementaciji elektroenergetskih postrojenja te digitalnih rješenja za nadzor i upravljanje energetskim sustavima. Rješenja se koriste na razini upravljačkih centara, staničnih sustava, sekundarne opreme i raznih podsustava te omogućavaju napredni nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu.

Naša digitalna rješenja koriste operatori za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije u Hrvatskoj, Europi, Aziji, Africi i Južnoj Americi. 

Osim u elektroenergetskim sustavima, naša digitalna rješenja koriste se u sustavima za prijenos i distribuciju prirodnog plina, sustavima za nadzor i upravljanje vodom i odvodnjom te drugim sustavima kritične i urbane infrastrukture, poput sustava za daljinsko mjerenje i praćenje potrošnje, detekciju gubitaka i upravljanje energetskom učinkovitošću na razini tvrtke ili grada te upravljanja podatkovnim centrima.

Rješenja su plod intenzivnog rada naših stručnjaka u sklopu istraživačkih projekata te više od 40 godina iskustva u razvoju i implementaciji digitalnih rješenja za nadzor i upravljanje energetskim sustavima i sustavima kritične infrastrukture.

Serverska soba
Digitalna rješenja i platforme

Upravljanje kritičnom i urbanom infrastrukturom

Dok su izazovi održivog upravljanja sve složeniji, briga o energiji i okolišu postala je prioritet današnjih tvrtki, gradova i zajednice. Otvaraju se nove prilike i pokreću projekti usmjereni na digitalizaciju i sve veću energetsku učinkovitost. Saznaj kako naša digitalna rješenja i platforme odgovaraju na izazove današnjice.

Digitalno rješenje
PROZA Station

Kibernetički sigurna kontrola energetskih sustava u stvarnom vremenu

Digitalna usluga
Sistemska integracija

Cjelovita ICT rješenja u skladu s potrebama i zahtjevima korisnika

Projekti

Saznaj sve o nedavnim aktivnostima, uspjesima i važnim projektima Grupe KONČAR.

HEDGE-IoT
HEDGE-IoT

Projekt HEDGE-IoT donosi inovativni digitalni okvir čiji je cilj uspostava funkcionalne međupovezanosti između IoT ili edge uređaja i fog ili cloud platforme, čime bi se omogućio orkestriran

PRAETORIAN – Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kibernetičkih i fizičkih prijetnji
PRAETORIAN – Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kibernetičkih i fizičkih prijetnji

Skup alata PRAETORIAN pruža podršku upraviteljima kritičnih infrastruktura u donošenju odluka kako bi predvidjeli i izdržali potencijalne kibernetičke, fizičke ili kombinirane sigurnosne prijetnje

Centar za upravljanje obnovljivim izvorima u KONČARU
Centar za upravljanje obnovljivim izvorima u KONČARU

Digitalna rješenja za nadzor i upravljanje vjetroelektranom Pometeno Brdo i sunčanom elektranom Vis