PRAETORIAN – Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kibernetičkih i fizičkih prijetnji

Skup alata PRAETORIAN pruža podršku upraviteljima kritičnih infrastruktura u donošenju odluka kako bi predvidjeli i izdržali potencijalne kibernetičke, fizičke ili kombinirane sigurnosne prijetnje usmjerene na njihovu infrastrukturu i drugu povezanu kritičnu infrastrukturu koje bi mogle imati ozbiljan utjecaj na njihovu funkcionalnost i/ili sigurnost stanovništva u njihovoj blizini.

Cilj projekta

PRAETORIAN za strateški cilj ima povećanje sigurnosti i otpornosti europske kritične infrastrukture olakšavanjem koordinirane zaštite povezane kritične infrastrukture od kombiniranih fizičkih i kibernetičkih prijetnji. U tu svrhu, projekt će osigurati višedimenzionalni set alata (ekonomski, tehnološki, politički, društveni), istovremeno i specifičan za instalaciju koji se sastoji od: (i) sustava svjesnosti o fizičkoj situaciji, (ii) sustava svijesti o kibernetičkoj situaciji; (iii) hibridni sustav svjesnosti o situaciji, koji će uključivati digitalne blizance infrastrukture pod zaštitom; i (iv) sustav koordiniranog odgovora.

Zaštita kritične infrastrukture

Projekt se posebno bavi kibernetičkim i fizičkim napadima ili prirodnim katastrofama koje utječu na kritičnu infrastrukturu, te kako spriječiti, otkriti, reagirati i, u slučaju deklariranog napada, ublažiti posljedice. Također se adresira i kako napad ili incident u određenoj kritičnoj infrastrukturi može ugroziti normalan rad drugih susjednih/međusobno povezanih kritičnih infrastruktura i kako ih sve učiniti otpornijima, predviđanjem kaskadnih učinaka i predlaganjem jedinstvenog odgovora kritične infrastrukture i hitnih službi. PRAETORIAN je projekt vođen od strane korisnika, koji su demonstrirali svoje rezultate u tri međunarodna pilot klastera, uključujući 9 izvanrednih kritičnih infrastruktura: 2 međunarodne zračne luke, 2 luke, 3 bolnice i 2 elektrane.

Trajanje projekta: 6. 2021 – 9. 2023

Web stranica projekta: https://praetorian-h2020.eu/

Voditelj projekta: Tamara Hadjina (tamara.hadjina@koncar.hr)

Izvor financiranja: EU program Obzor 2020 usmjeren na istraživanje i inovacije, ugovor broj 101021274

Poziv: H2020-SU-INFRA-2020

 

Projektni partneri:

 • Voditelj: ELECTRICITE DE FRANCE (FR)
 • ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (ES)
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (ES)
 • AENA S.M.E. SA (ES)
 • KONČAR – DIGITAL D. O. O. (HR)
 • FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT (ES) 
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT UND RAUMFAHRT EV (DE)
 • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (GR)
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (BE)
 • MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB DD (HR)
 • THALES (FR)
 • IDEMIA IDENTITY & SECURITY GERMANY AG (DE)
 • HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. (HR)
 • HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPAŠAVANJA (HR)
 • AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH (AUT)
 • CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (ES)
 • FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ES)
 • SERVICE DEPARTEMENTAL – METROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS (FR)
 • RINIGARD DOO ZA USLUGE (HR)
 • MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZ (AUT)
 • SUB-C MARINE (FR)
 • GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX (FR)
 • LANDESKRANKENANSTALTENBETRIEBSGESELLSCHAFT (AUT)