Željeznička infrastruktura

Gradimo sve potrebno za moderne i učinkovite željeznice.

Željeznička infrastruktura

Elektroenergetski podsustav

Sigurnim rješenjima i uslugama osiguravamo opskrbu tračničkog prometa električnom energijom. Pažljivim projektiranjem ovih sustava doprinosimo i zelenoj mobilnoj tranziciji elektrifikacijom javnog prijevoza.

Elektrovučna podstanica
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Elektrovučna podstanica

Pouzdano napajanje uz minimalne troškove i brigu o očuvanju okoliša želja je svakog upravitelja infrastrukture. Ova složena rješenja osiguravaju takve potrebe i jamče sigurnost u opskrbi vozila i sustava.

Postrojenja za sekcioniranje
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Postrojenja za sekcioniranje

Ova postrojenja služe za sekcioniranje (PSN/PS), električno razdvajanje i spajanje sekcija kontaktne mreže.

Kompenzacija jalove energije
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Kompenzacija jalove energije

Postrojenja za kompenzaciju jalove energije uspješno rješavaju problem naplate prekomjerno preuzete jalove energije i popravljaju naponske prilike u mreži.

Mjesno i daljinsko upravljanje
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Mjesno i daljinsko upravljanje

Sustav za mjesno i daljinsko upravljanje naše je rješenje za lokalnu kontrolu elektroenergetskog podsustava. Ovaj je sustav u potpunosti osmišljen i proizveden u KONČARU. 

Transformatorske stanice
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Transformatorske stanice

Ova postrojenja služe za napajanje kolodvora i pomoćno ili pričuvno napajanje raznih sustava na željeznici.

Ispravljačke stanice
ELEKTROENERGETSKI PODSUSTAV

Ispravljačke stanice

Elektroenergetsko postrojenje u kojem se izmjenični napon iz elektroenergetskemreže pretvara u istosmjerni napon sukladan primijenjenom sustavu električne vuče.

Podsustavi i proizvodi

Neizostavni dijelovi složene priče o željeznici

Prihvaćamo izazov i odgovornost te čvrsto stojimo iza kvalitete i vrhunskih karakteristika ovih rješenja.

Sustavi monitoringa transformatora

Sustav KONČAR TMS izgrađen je s jasnim ciljem - pomoći korisnicima da poboljšaju upravljanje imovinom i spriječe neplanirana isključivanja kritične opreme. TMS je rješenje koje omogućuje prikupljanje informacija neophodnih za procjenu stanja te postavlja standarde u praćenju transformatora.

Ispitivanja i mjerenja

Laboratorijska i dijagnostička ispitivanja opreme zasnovana su na kompetencijama stručnjaka, kvaliteti, brzini te tzv. one-stop testing pristupu. Pružamo cjelovitu podršku za ispitivanja potrebnu pri plasiranju proizvoda na tržište, uz akreditaciju kojom potvrđujemo neovisnost i kompetentnost u pružanju ovakvih usluga.

Oprema za napajanje istosmjerne vučne mreže - Ispravljačke stanice

Naš ispravljački sustav napajanja istosmjernim naponom 660 V namijenjen je za pouzdano i sigurno napajanje kontaktne tramvajske mreže. Ovakvim sustavima osiguravamo siguran pogon i raspoloživost u svakom trenutku.

Dinamička kompenzacija jalove snage

KONTRAC PN225AC je pretvarač za dinamičku kompenzaciju jalove snage predviđen za ugradnju u elektrovučne podstanice 110kV/25kV. Ovo pouzdano i provjereno tehničko rješenje omogućuje značajne uštede u troškovima jalove energije i smanjenje gubitaka kontaktnog voda te kao takvo predstavlja doprinos održivom razvoju.

Srednjenaponska sklopna oprema

Elektrovučne podstanice opskrbljujemo raznovrsnom elektroenergetskom opremom. Primjerice, proizvodimo jednopolne vakuumske prekidače i rastavljače do naponske razine od 38 kV. Dio istog proizvodnog programa su i srednjenaponski potporni izolatori serije JOr te podnožja osigurača srednjeg napona SPO 38-I.

Provodni izolatori

Ovi se uređaji koriste za izoliranje mjernih i zaštitnih uređaja od visokog napona, kao i za transformaciju mjerenih struja i napona na iznos prilagođen mjernim i zaštitnim uređajima unutar definiranog razreda točnosti.

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

Sigurnost i nesmetano odvijanje željezničkog prometa ovdje su u fokusu. Osviještenost o utjecaju na okoliš već dugo igra važnu ulogu u planiranju i izvedbi ovih ključnih sustava.

Željezničko-cestovni prijelazi
PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI PODSUSTAV

Željezničko-cestovni prijelazi

Uređaj osiguranja željezničko-cestovnog prijelaza služi za osiguranje mjesta prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini. Izrada ovih sustava znači i preuzimanje velike odgovornosti. Izazovi su to s kojima se uspješno nosimo već desetljećima.

Grijanje skretnica
PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI PODSUSTAV

Grijanje skretnica

Sustav grijanja skretnica omogućuje pouzdano i sigurno odvijanje željezničkog prometa u zimskim uvjetima, sprečavajući stvaranje naslaga snijega i leda na željezničkim skretnicama. 

Niskonaponski razvod i napajanja
PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI PODSUSTAV

Niskonaponski razvod i napajanja

Velika većina sustava na željeznici mora imati osigurano neprekidno napajanje što je ozbiljan izazov. Važno je postizanje zadovoljavajuće kvalitete napona i frekvencije iz više izvora napajanja.

SCADA za nesigurnosne funkcije
PROMETNO-UPRAVLJAČKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI PODSUSTAV

SCADA za nesigurnosne funkcije

Za normalno funkcioniranje željezničkog prometa svi sustavi moraju biti pod stalnim nadzorom. SCADA za nesigurnosne funkcije služi za upravljanje i signalizaciju svih željezničkih sustava koji nisu u službi osiguranja i upravljanja željezničkim prometom. 

Podsustavi i proizvodi

Podrška sigurnom kretanju vlakova - uvijek, svuda i u svim uvjetima

Sustave nadzora, upravljanja i sigurnosti korisnici željeznica ne primjećuju toliko kao vlakove, lokomotive i ostala pokretna rješenja, no njihove su funkcije od presudne važnosti.

Sustav kontrole željezničkih prijelaza - KLC3

Riječ je o trećoj generaciji KONČAR sustava za osiguranje željezničkih prijelaza. Razvijena prema najvišim sigurnosnim zahtjevima SIL4 norme za željezničke signalno-sigurnosne sustave, platforma se sastoji od dva identična uređaja koji uzajamnim nadzorom i zajedničkim djelovanjem garantiraju pouzdano izvršavanje svih sigurnosnih funkcija.

Sigurnosni sustav upravljanja - SafeHMI

SafeHMI je modularna hardverska i softverska platforma razvijena za sigurnosno kritične primjene, izvorno za daljinski nadzor i upravljanje željezničko-cestovnim prijelazima. Glavna primjena SafeHMI je realizacija sigurnosnih sustava u kojima su ljudski životi izloženi opasnim situacijama poput udaljenog nadzora i upravljanja željezničkim prijelazima.

Nadzorno-komunikacijski sustav (NKS)

Ovo industrijsko računalo predstavlja sučelje između postojeće opreme željezničke infrastrukture i centralnog sustava nadzora. Osnovna funkcija uređaja je prikupljanje podataka iz postojeće opreme željezničke infrastrukture, spremanje u lokalnu bazu podataka i sinkronizacija tih podataka s centralnim sustavom nadzora.

Razvoj uređaja funkcionalne sigurnosti

Gotovo tri desetljeća pomažemo našim klijentima u rješavanju izazova povezanih s elektroničkim ugradbenim upravljačkim sustavima.​ Specijalizirani smo za istraživanje, razvoj i ekspertne usluge u skladu sa zahtjevima funkcionalne sigurnosti – EN 50126/8/9 do SIL4​.

Pomoćna napajanja za podstanice

Pretvarač služi kao izvor energije za različita trošila u podstanicama - napajanje rasvjete i informacijskog sustava, željezničkog signalnog i sigurnosnog sustava i slično. U željezničkoj kontaktnoj mreži česta je pojava raznih prenapona i podnapona koji vrlo lako mogu oštetiti ulazni krug standardnih pretvarača.

SCADA sustav PROZA

SCADA sustav PROZA je digitalni sustav za nadzor i upravljanje radom elektroenergetskih postrojenja u realnom vremenu. PROZA je modularan i fleksibilan SCADA sustav koji se može koristiti za različite razine nadzora i upravljanja, od staničnog računala pa do velikih upravljačkih centara. 

Informatički sustav za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa i pristup željezničkoj infrastrukturi

Sustav služi za praćenje izvršenja voznih redova i podršku osnovnim poslovnim procesima upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Rješenje je dizajnirano s imperativom fleksibilnosti i jednostavnosti nadogradnje i modernizacije te se može lako prilagoditi novim zahtjevima tržišta i potrebama integracije s drugim željezničkim sustavima unutar Europe.

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok
Izdvojeni projekt

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok

Rekonstrukcija PS2+1BV Zaprešić, uvođenje sustava mjesnog i daljinskog upravljanja (MDU) rastavljačima KM u 5 kolodvora i izgradnja trafostanica (TS) za napajanje sustava grijanja skretnica i pomoćno napajanje SS uređaja u 5 kolodvora.

Saznaj više

KONČAR - Elektroindustrija

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt odjela marketinga i korporativnih komunikacija: +385 1 3655 974
Kontakt za ostale upite: +385 1 3655 555
Fax: +385 1 3667 602
E-mail: marketing@koncar.hr