Modernizirana i elektrificirana željeznička pruga Zaprešić – Zabok

Rekonstruirali smo postrojenje za sekcioniranje Zaprešić, u četiri kolodvora smo izgradili sustav mjesnog i daljinskog upravljanja rastavljačima kontaktne mreže, transformatorsku stanicu za napajanje sustava grijanja skretnica i pomoćno napajanje signalno-sigurnosnih uređaja, modernizirali smo kompletan prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav ugradnjom novog signalno-sigurnosnog uređaja osiguranja kolodvora i otvorene pruge, željezničko-cestovnih prijelaza, telekomunikacija, napojnih uređaja i razvoda, grijanja skretnica, tehničke zaštite, nadzora i upravljanja PROZA NET.

U sklopu projekta HŽ Infrastrukture o modernizaciji i elektrifikaciji željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok izvršili smo radove na izgradnji dijela elektroenergetskog te prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava. 

U okviru elektrifikacije pruge izveli smo radova na postrojenju za sekcioniranje Zaprešić, mjesnom i daljinskom upravljanju rastavljačima kontaktne mreže te stupnim transformatorskim stanicama 25/0,23 kV za napajanje sustava grijanja skretnica i kolodvora.

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav (PUSS) osiguranja ugradili smo na dionici od kolodvora Zaprešić do kolodvora Zabok te pripadnim dijelovima poddionica prema Krapini, Varaždinu i Stubici.

Ugradili smo i pustili u rad opremu elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja (ESSU) osiguranja kolodvora Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok s pripadnim uređajima automatskog pružnog bloka, kao i našu opremu za osiguranje 16 željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP) u skladu sa CENELEC normama (SIL4), što je garancija zahtijevane visoke razine sigurnosti.

Napajanje signalno-sigurnosnog sustava višestruko je raspoloživo te zadovoljava najviše kriterije redundancije. Sustav napajanja, kao i detekcija kvara niskonaponske mreže kontrolirani su automatikom koja nadzire sve podsustave.

Ugradili smo i pustili u rad sustav grijanja skretnica, telekomunikacija i tehničke zaštite.

Naš sustav nadzora i upravljanja PROZA NET prikuplja stanja svih podsustava - telekomunikacija, vatrodojave, tehničke zaštite, grijanja skretnica, niskonaponske mreže i napajanja te preko zaslonskih prikaza informira prometnike i službe održavanja o statusu sustava te omogućava upravljanje.

Realizacijom ovog projekta dobili smo važnu referencu na modernizaciji i elektrifikaciji željezničke infrastrukture posebice u dijelu prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava s obzirom na to da je prva te vrste, ali ono najbitnije je da je završetkom projekta potvrđena stručnost i predanost složenim projektima te sposobnost realizacije na vrijeme i u skladu sa zahtjevima naručitelja, koji dobiva na održavanje i upravljanje suvremeni i pouzdani sustav za svoje korisnike.