Revitalizacija Hidroelektrane Haditha u Iraku

Potpisivanjem vrijednog ugovora obnavljamo najveći hidroenergetski objekt koji smo izgradili po načelu „ključ u ruke“ u svojoj stoljetnoj povijesti, čime smo ujedno obilježili svoj povratak na iračko tržite.

U lipnju 2022. godine ugovorili smo s Iračkim ministarstvom elektroenergetike projekt revitalizacije hidroelektrane Haditha. Riječ je o najvećem hidroenergetskom objektu po instaliranoj snazi (6 x 128 MVA) koji smo 80-ih godina prošlog stoljeća izgradili po načelu „ključ u ruke“. 

U sklopu ugovora provest ćemo djelomičnu revitalizaciju proizvodnih jedinica, zamjenu dijela srednjonaponske i visokonaponske opreme, kompletnih sustava upravljanja elektranom, sustava uzbude i električnih zaštita, kao i obnovu strojarskih podsustava te hidromehaničke opreme elektrane.

Posao ćemo realizirati u konzorciju s iračkim partnerom pod ingerencijom Ministarstva trgovine. Rok za obnovu HE Haditha je 1230 dana, odnosno tri godine i četiri mjeseca, a jamstveni rok godinu dana od puštanja u pogon svake etape.

HE Haditha najveći je elektroenergetski objekt koji smo ugovorili i ostvarili, a njezina ukupna vrijednost iznosila je tadašnjih 570 milijuna američkih dolara. 

Međunarodni natječaj za izgradnju hidroenergetskog sustava Haditha na rijeci Eufrat u Iraku, 250 km sjeverozapadno od Bagdada, objavljen je u listopadu 1980. godine. Ugovor je potpisan u Bagdadu 5. srpnja 1981. godine po načelu „ključ u ruke“, što je obuhvaćalo izgradnju brane i na njoj kompletne hidromehaničke, turbinske i električne opreme, s preljevnim poljima iznad strojarnice.

Kako je investitor naknadno mijenjao parametre koji su nominalne snage generatora povećali sa 110 na 128 MVA, bilo je potrebno izgraditi TS 400/132/11 kV sa svim pomoćnim postrojenjima u bunkeru ispod zemlje te izvesti strojarnicu sigurnu od izravnog zračnog napada.

Najveći dio ugovora odnosio se na našu elektroenergetsku opremu. Ugovorili smo izradu, transport, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon šest generatora 128 MVA, 15,75 kV, 100 o/min, s uzbudnim sustavima i sustavima oklopljenih sabirnica, 10 glavnih jednofaznih blok-transformatora 85,3 MVA, 400/15,75 kV i 10 jednofaznih autotransformatora 83,4 MVA, 400/138/11 kV, tri trafostanice s 15 podstanica, komplet 400 kV i 132 kV postrojenja s kabelskim vezama, zaštita 400 i 132 kV postrojenja, dizelsko-generatorsko postrojenje za nužno napajanje elektrane, računalnu opremu upravljanja, mjerenja i signalizacije s automatskom obradom podataka, kompletnu vlastitu potrošnju elektrane, opremu uzemljenja, rasvjete, protupožarne zaštite i drugu energetsku opremu potrebnu za besprijekorni i pouzdani rad elektrane. 

Prvi generator isporučen je početkom 1985., šesti potkraj 1986. godine, a težina svakog iznosila je 716,8 tona, dok je vanjski promjer statora bio gotovo deset metara. Početkom svibnja 1987. godine u rad je pušten i šesti agregat.

Podatak da je na gradilištu tijekom izgradnje HE Haditha bilo i do 3000 radnika raznih profila, a među njima nerijetko i više od sto naših radnika, govori o veličini i složenosti ovog projekta.