Vijesti i novosti - tag: HOPS

HOPS i KONČAR u projektu zamjene podmorskih 110 kV kabela
Poslovanje
HOPS i KONČAR u projektu zamjene podmorskih 110 kV kabela

Jedan od ciljeva projekta je osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu kupaca na jadranskim otocima.