Vijesti i novosti - tag: CLOOS

Ulaganja u tehnološki proces zavarivanja
RDI
Ulaganja u tehnološki proces zavarivanja

Riječ je o cjelovitoj obnovi postojećeg stroja za automatizirani postupak zavarivanja taljivom elektrodom pod zaštitom praška (EPP).