U rad pušten Laboratorij za velike električne strojeve i pogone

Novi laboratorij se zbog svojih tehničkih mogućnosti te suvremene ispitne i mjerne opreme svrstava među nekoliko laboratorija u svijetu s mogućnošću ispitivanja visokonaponskih (HVDC) kabela za istosmjerni prijenos energije. 

S ciljem osiguranja kontinuiteta pružanja laboratorijskih usluga uz znatno povećanje tehničkih mogućnosti i jačanja naše tržišne pozicije, početkom 2023. godine završili smo i pustili u rad suvremeno opremljen Laboratorij za velike električne strojeve i pogone (LAVESP). Izgradnja ovog jedinstvenog laboratorija započela je u srpnju 2021. godine i u potpunosti je financirana vlastitim sredstvima.

Novi se laboratorij, zbog svojih tehničkih mogućnosti te suvremene ispitne i mjerne opreme, svrstava među nekoliko laboratorija u svijetu s mogućnošću ispitivanja visokonaponskih (HVDC) kabela za istosmjerni prijenos energije. Laboratorij čine dvije ispitne hale ukupne površine 1500 m2 te je namijenjen za tipska, specijalna i razvojna ispitivanja energetskih i mjernih transformatora, prekidača, rastavljača i zemljospojnika, oklopljenih plinom izoliranih visokonaponskih postrojenja, provodnih i potpornih izolatora, opreme za nadzemne vodove i visokonaponske kabele.

Puštanje novog laboratorija u rad od iznimnog je značaja za kontinuitet i razvoj ispitivanja visokonaponske opreme, a po tehničkim značajkama ravnopravan je renomiranim svjetskim laboratorijima. Osim što će zadovoljiti potrebe domaćeg elektroenergetskog sektora te ojačati suradnju sa znanstvenom zajednicom, novi laboratorij omogućit će proširenje postojeće suradnje i strateškog povezivanja s partnerima na svjetskom tržištu te dodatno pridonijeti povećanju naše globalne prepoznatljivosti.

LAVESP djeluje u sklopu našeg Laboratorijskog centra koji čini osam laboratorija akreditiranih prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija za više od 750 metoda ispitivanja različitih proizvoda u području elektroenergetike, industrije i transporta. 

Suvremenom ispitnom i mjernom opremom, Laboratorijski centar nudi kvalitetnu i brzu uslugu po načelu one-stop testing pristupa kupcima iz cijelog svijeta. Naši najveći kupci, odnosno korisnici usluga Laboratorijskog centra vodeća su globalna poduzeća, proizvođači elektroenergetske opreme iz Švedske, Švicarske, Italije, Nizozemske, Engleske, Njemačke, Austrije i šire.