U Francusku smo isporučili jedno od većih kućišta statora generatora

Kućište hidrogeneratora St. Tulle, ukupne mase 27,8 tona i promjera 7,6 metara, izrađeno je iz dva dijela te je kao takvo i transportirano na gradilište gdje je naknadno spajano preko spojnih ploča.

Krajem kolovoza 2022. isporučili smo jedno od dosad najvećih kućišta statora. Riječ je o kućištu statora hidrogeneratora, koje je otpremljeno direktno na gradilište u Francusku. Masa kućišta iznosi 27,8 tona, dok je promjer kućišta 7,6 metara. Izrađeno je iz dva dijela te je kao takvo transportirano na gradilište gdje je naknadno spajano preko spojnih ploča. 

S obzirom na dimenzije i složenost strojne obrade, prvotno su obrađivane svaka polutka zasebno te je nakon toga kućište spojeno kako bi se mogla odraditi finalna strojna obrada. Kućište je ponovno rastavljeno te su se unutar njega zavarivale letve na koje će se kasnije slagati paket rotora. Posljednji korak bilo je nanošenje finalnog premaza antikorozivne zaštite te otprema specijalnim transportom na gradilište.

Kupac je bio prisutan na inspekcijama koje su se odvijale u skladu s proizvodnim etapama. S obzirom na veličinu kućišta i njegovu namjenu, inspekcije su bile vrlo zahtjevne te su znale trajati i po nekoliko dana.