Kontakti

KONČAR Grupa sastoji se od matice KONČAR - Elektroindustrije, 14 ovisnih društava te jednog zajedničkog društva sa Siemens Energyjem. Također imamo predstavništva u Mostaru i Beogradu.

KONČAR – Elektroindustrija

Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3655 555

E-mail: marketing@koncar.hr

KONČAR – Aparati i postrojenja

Borongajska cesta 81c,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 2334 867

E-mail: uprava@koncar-ap.hr

Dalekovod

Marijana Čavića 4,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 2411 111

E-mail: dalekovod@dalekovod.hr

KONČAR - Digital

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3655 375

E-mail: info.digital@koncar.hr

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori

Josipa Mokrovića 8,

10090 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3783 777

E-mail: info@koncar-dst.hr

KONČAR - Električna vozila

Ulica Ante Babaje 1,

10090 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3496 933, +385 1 3496 959

E-mail: info@koncar-kev.hr

KONČAR – Elektronika i informatika

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3655 900

E-mail: inem@koncar-inem.hr

KONČAR – Energetika i usluge

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3794 046

E-mail: koncar-eu@koncar-eu.hr

KONČAR - Generatori i motori

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3667 499

E-mail: gim@koncar-gim.hr

KONČAR - Institut za elektrotehniku

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3667 315

E-mail: info@koncar-institut.hr

KONČAR - Inženjering

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3667 512

E-mail: info@koncar-ket.hr

KONČAR – Metalne konstrukcije

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3666 560, +385 1 3667 233

E-mail: kmk@koncar-mk.hr

KONČAR - Mjerni transformatori

Josipa Mokrovića 10,

10090 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3794 074, +385 1 3795 209

E-mail: info@koncar-mjt.hr

KONČAR - Motori i električni sustavi

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3667 273

E-mail: info@koncar-mes.hr

KONČAR - Obnovljivi izvori

Fallerovo šetalište 22,

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3655 348

E-mail: koncar@koncar-oi.hr

Pridruženo društvo

KONČAR – Energetski transformatori

Josipa Mokrovića 12,

10090 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 3795 504

E-mail: kpt.hr@siemens-energy.com

Predstavništva

KONČAR – Elektroindustrija Predstavništvo Beograd, Srbija

Bulevar Mihajla Pupina 10Ž/424,

11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3017 321

E-mail: koncar.office@koncar.rs

KONČAR – Elektroindustrija Predstavništvo Mostar, Bosna i Hercegovina

Dr. Ante Starčevića bb,

88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 327 721

E-mail: koncar-mostar@tel.net.ba

KONČAR - Elektroindustrija

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt odjela marketinga i korporativnih komunikacija: +385 1 3655 974
Kontakt za ostale upite: +385 1 3655 555
Fax: +385 1 3667 602
E-mail: marketing@koncar.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Inženjering
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3667 512
E-mail: info@koncar-ket.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Aparati i postrojenja
Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2334 867
E-mail: uprava@koncar-ap.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Digital
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3655 375
E-mail: info.digital@koncar.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori
Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3783 777
E-mail: info@koncar-dst.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Električna vozila
Ulica Ante Babaje 1, 10090 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3496 933, +385 1 3496 959
E-mail: info@koncar-kev.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektronika i informatika
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3655 900
E-mail: inem@koncar-inem.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Energetika i usluge
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3794 046
E-mail: koncar-eu@koncar-eu.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Generatori i motori
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3667 499
E-mail: gim@koncar-gim.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Institut za elektrotehniku
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3667 315
E-mail: info@koncar-institut.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Metalne konstrukcije
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3666 560, +385 1 3667 233
E-mail: kmk@koncar-mk.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Mjerni transformatori
Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3794 074, +385 1 3795 209
E-mail: info@koncar-mjt.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Motori i električni sustavi
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3667 273
E-mail: info@koncar-mes.hr

Kontakt

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR - Obnovljivi izvori
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3655 348
E-mail: koncar@koncar-oi.hr