Digitalna rješenja i platforme

S potrebama korisnika u prvom planu, digitaliziramo i inoviramo njihovo poslovanje.

Digitalna rješenja i platforme

Omogućujemo održivu digitalnu energetiku i pametne gradove

Više od 40 godina razvijamo digitalna rješenja i softverske platforme za upravljanje elektroenergetskim sustavima te kritičnom i urbanom infrastrukturom. Pri tome smo orijentirani na projekte zelene energije i digitalne transformacije.

Svoju misiju vidimo kroz omogućavanje održive digitalne energetike, infrastrukture i društva. Na tom putu pružamo podršku kroz sve bitne etape: od istraživanja i planiranja do održavanja složenih digitalnih rješenja.

Digitalna rješenja i platforme
Research
Istraživanje
Istraživački projekti na kojima sudjelujemo usmjereni su na inovaciju i napredak. Tako pripremamo buduća napredna rješenja i postavljamo standarde za učinkovitu, sigurnu i održivu energetiku. Pritom surađujemo s vodećim europskim institutima, tvrtkama i sveučilištima te razvijamo nove poslovne modele i softverske alate.
Development
Razvoj
U razvoju koristimo višegodišnje iskustvo i znanja stečena kroz istraživačke projekte. Koristimo vlastite softverske platforme s otvorenom jezgrom. Time se ubrzava razvoj novih rješenja i olakšava prilagodba specifičnim potrebama korisnika.
Implementation
Implementacija
Korištenjem otvorenih i modularnih softverskih platformi i rješenja osiguravamo neovisnost o tehnologiji i proizvođačima opreme. Prilagođavamo se specifičnim zahtjevima korisnika te nudimo mogućnost integracije u postojeće procese i sustave.
Maintenance
Održavanje
Korištenjem digitalnih rješenja znatno smanjujemo troškove održavanja, produljujemo životni vijek složenih sustava te povećavamo otpornost kritične i urbane infrastrukture. A kako bi održavanje i nadogradnja bili što jednostavniji, koristimo napredne tehnologije i razvijamo inovativnu arhitekturu rješenja.
Energija
Područje primjene

Energija

Digitalna rješenja imaju široku primjenu u području energije. Omogućavaju napredni nadzor i upravljanje naprednim energetskim mrežama. U razvoju koristimo višegodišnje iskustvo i znanja stečena kroz istraživačke projekte te vlastite softverske platforme s otvorenom jezgrom. Time se ubrzava razvoj novih rješenja i olakšava prilagodba specifičnim potrebama korisnika.

Voda i odvodnja
Područje primjene

Voda i odvodnja

Više od 50% vode se nepovratno izgubi na putu od crpilišta do krajnjeg korisnika. Najčešći uzroci su stara infrastruktura, slabo održavanje i nedostatak pravodobnih informacija o gubicima. Digitalna rješenja omogućavaju napredni nadzor i upravljanje sustavima za vodoopskrbu i odvodnju te sustavima za prevenciju poplava.

Gradovi
Područje primjene

Gradovi

Urbana područja dom su većine stanovnika u Hrvatskoj i EU-u. Zbog rasta gradskog stanovništva i njihovih potreba, izazovi održivog upravljanja urbanom infrastrukturom postaju sve složeniji. Digitalna rješenja omogućavaju digitalnu nadogradnju urbane infrastrukture, napredno upravljanje gradskim uslugama, bolju kvalitetu i veću učinkovitost gradskih usluga te značajne uštede. 

Podatkovni centri
Područje primjene

Podatkovni centri

Danas je teško zamisliti uspješnu tvrtku ili ustanovu koja ne koristi vlastiti ili unajmljeni podatkovni centar. Istovremeno, oni su značajni potrošači električne energije. S digitalnim rješenjima produljuje se vrijeme rada opreme i povećava otpornost sustava. Istovremeno se postiže i bolja energetska učinkovitost i značajne uštede. 

Digitalna rješenja i platforme

Upravljanje kritičnom i urbanom infrastrukturom

Dok su izazovi održivog upravljanja sve složeniji, briga o energiji i okolišu postala je prioritet današnjih tvrtki, gradova i zajednice. Otvaraju se nove prilike i pokreću projekti usmjereni na digitalizaciju i sve veću energetsku učinkovitost. Saznaj kako naša digitalna rješenja i platforme odgovaraju na izazove današnjice. 

PROZA Station
Napredna kontrola energetskih sustava u realnom vremenu

Upoznajte digitalno rješenje za upravljanje stanicama za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije ili plina. Razvijeno u KONČARU na softverskoj platformi PROZA HAT. Podržava potpunu funkcionalnost SCADA sustava i učinkovit inženjering.

PROZA Station
Otpornost i učinkovitost podatkovnih centara

Glavna uloga ovog naprednog softverskog rješenja je nadzor i upravljanje podatkovnim centrima. Koristi se za nadzor i upravljanje energetikom, podatkovnim poslužiteljima i mrežnom opremom te omogućuje brz i jednostavan inženjering.

PowerCIM
Interoperabilnost sustava za upravljanje energijom

Ova digitalna platforma namijenjena je za interoperabilnost i integraciju sustava i podsustava za upravljanje energetskim mrežama. Omogućava središnju pohranu i razmjenu standardiziranih informacija o elektroenergetskoj mreži. 

PROZA MARS
Nadzor proizvodnje i potrošnje energije

PROZA MARS je suvremena softverska platforma za mjerenje i analizu podataka te nadzor i upravljanje kritičnom i urbanom infrastrukturom u realnom vremenu. Primjene uključuju mjerenje proizvodnje i potrošnje energije, provjeru, analizu i kalkulaciju podataka te detekciju gubitaka i energetsku učinkovitost. 

PROZA MARS
Prevencija poplava, mjerenje potrošnje i detekcija gubitaka vode

Primjene suvremene softverske platforme PROZA MARS uključuju mjerenje i nadzor potrošnje, razine, tlaka i protoka vode, detekciju gubitaka i energetsku učinkovitost te nadzor i upravljanje crpnim stanicama i sustavom za prevenciju poplava. 

PROZA MARS
Digitalna nadogradnja urbane infrastrukture

Pomoću ove softverske platforme moguće je napredno upravljanje urbanom infrastrukturom i gradskim uslugama u realnom vremenu. Primjene uključuju mjerenje potrošnje, detekciju gubitaka te energetsku učinkovitost, pametnu javnu rasvjetu, javna parkirališta i punjenje električnih vozila te razne druge primjene.

PROZA MARS
Ekološki prihvatljiv i održiv promet

Upravljanje urbanom i kritičnom infrastrukturom u realnom vremenu još je jedna od funkcionalnosti softverske platforme PROZA MARS. Koristi se za upravljanje punionicama i nadzor punjenja električnih vozila te nadzor i praćenje parkirališta.

Pametni grad Karlovac
Izdvojeni projekt

Pametni grad Karlovac na IoT platformi PROZA MARS

Uvođenje digitalnih rješenja za Pametni grad Karlovac započelo je 2019. kroz pilot projekt SenzoriKA. Od početka projekta do danas razvili smo niz rješenja za digitalizaciju upravljanja gradskom infrastrukturom.

Temelj za sva rješenja je softverska platforma PROZA MARS. Prednosti korištenja upravo ove platforme su bolji nadzor i upravljanje gradskim uslugama, uz veću učinkovitost i manje troškove.

Saznaj više

KONČAR - Elektroindustrija

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt odjela marketinga i korporativnih komunikacija: +385 1 3655 974
Kontakt za ostale upite: +385 1 3655 555
Fax: +385 1 3667 602
E-mail: marketing@koncar.hr