Tri nova generatora za HE Ering-Frauenstein

Za hidroelektranu Ering-Frauenstein na rijeci Inn, na granici Njemačke i Austrije, ugovorili smo tri nova zamjenska generatora s uključivim povećanjem snage za svaki s 30 na 35 MVA, 10,5 kV, 68,2 o/min, 50 Hz. Dva smo pustili u pogon, a realizacija trećeg je u tijeku. Posebnost ovog projekta je da se zavarivanje zvijezde rotora, slaganje lančanog paketa i montaža polova odvija unutar elektrane, dok se paketiranje statorske jezgre i ulaganje namota statora zbog veličine provodi izvan elektrane u posebno dizajniranom šatoru.

Početkom 2020. godine ugovorili smo s austrijskom elektroprivredom Verbund projektiranje, proizvodnju i isporuku prvog od tri nova zamjenska generatora svaki 35 MVA, 10,5 kV, 68,2 o/min, 50 Hz i pripadajuće opreme za hidroelektranu (HE) Ering-Frauenstein. 

U svibnju 2022. godine uspješno smo završili puštanje u probni pogon generatora G3, a godinu dana kasnije, odnosno 2023., temeljem nove narudžbe, i drugog generatora G2. U međuvremenu je kupac naručio i treći generator G1, a radovi na terenu te njegovo puštanje u rad je planirano na proljeće 2024. godine.

Opseg radova uključivao je isporuku novih statora, rotora i ostalih pomoćnih generatorskih sustava te demontažu, zbrinjavanje starih dijelova generatora, montažu i puštanje u pogon.

Posebnost projekta je što smo kompletan stator i rotor zbog njihovih gabarita i tehničkih zahtjeva slagali i montirali na terenu. Zavarivanje zvijezde rotora, slaganje lančanog paketa i montaža polova odvijalo se unutar elektrane, dok smo paketiranje statorske jezgre i ulaganje namota statora zbog veličine morali izvoditi izvan elektrane u posebno dizajniranom šatoru.

HE Ering-Frauenstein nalazi se na rijeci Inn u blizini grada Simbacha na granici Njemačke i Austrije. Iako je kupac austrijska elektroprivreda, projekt na ovoj pograničnoj elektrani službeno se vodi u Njemačkoj, pod ingerencijom Grenzkraftwerke GmbH tvrtke kćeri Verbunda.