Sunčana elektrana Donja Dubrava

SE Donja Dubrava još je jedan projekt na području obnovljivih izvora energije kojim doprinosimo zelenoj tranziciji hrvatskog elektroenergetskog sustava, daljnjim smanjenjem ugljičnog otiska u industriji proizvodnje električne energije. Tijekom 2023. godine završili smo te pustili u rad ovu trenutačno najveću i najnapredniju hrvatsku sunčanu elektranu kojom se upravlja putem našeg SCADA sustava PROZA NET.

Sunčana elektrana (SE) Donja Dubrava, smještena na području Općine Sveta Marija u Međimurskoj županiji uz derivacijski kanal Drave na površini od 17,6 hektara, trenutačno je najveća fotonaponska elektrana izgrađena u Hrvatskoj. 

S 23.114 fotonaponskih panela snage 535 Wp instalirana snaga elektrane penje se na čak 12,36 MWp. Elektranu pokreću 44 napredna invertera 250 kW, a njome se upravlja našim SCADA sustavom PROZA NET. 

Ukupnu snagu raspoređenu između dviju kompaktnih transformatorskih stanica 0,8/35 kV prihvaćaju četiri energetska uljna transformatora svaki nazivne snage 2500 kVA iz čega proizlazi ukupna priključna snaga od 9,9 MW. 

Sva proizvedena električna energija, koja se na godišnjoj razini procjenjuje na 14 GWh, prenosi se na naponskoj razini 35 kV do susretnog postrojenja nakon čega se izvode daljnje transformacije i naposljetku usmjeruje prema krajnjim potrošačima. Transformatorske stanice opremljene su suvremenom opremom i naprednim zaštitnim uređajima putem kojih je moguće pratiti svaki od parametara na elektrani čak i nakon ispada s mreže. 

Procjenjuje se kako će tijekom trideset godina rada elektrana prema metodologiji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okoliš ispustiti oko 167 tona ugljikova dioksida manje u odnosu na proizvedenu energiju u klasičnim elektranama. Time će investitor povećati prihode od prodaje zelene električne energije i smanjiti trošak kupnje emisijskih kvota za CO2.

SE Donja Dubrava još je jedan projekt na području obnovljivih izvora energije, kojim doprinosimo zelenoj tranziciji hrvatskog elektroenergetskog sustava, daljnjim smanjenjem ugljičnog otiska u industriji proizvodnje električne energije.