Projekt izgradnje male hidroelektrane Otočac

Izgradnju male hidroelektrane (mHE) na području Grada Otočca u Ličko-senjskoj županiji ugovorili smo u listopadu 2022. godine, a u nju ćemo ugraditi i naše prve novorazvijene potopljene agregate za male hidroelektrane s niskim padom vode. Izgradnja mHE Otočac nastavak je našeg aktivnog sudjelovanja u zelenoj energetskoj tranziciji te osiguravanja dodatne energije iz obnovljivih izvora.

Izgradnju male hidroelektrane (mHE) na području Grada Otočca u Ličko-senjskoj županiji ugovorili smo u listopadu 2022. godine. Hidroenergetski sustav Senj (HES Senj), kojem će nakon izgradnje pripadati i mHE Otočac, iskorištava hidroenergetske potencijale rijeka Like i Gacke na energetskoj stepenici od Ličke visoravni do Jadranskog mora. 

Srce elektrane su potopljeni agregati za niske padove voda, koji su rezultat našeg istraživačko-razvojnog projekta, a čine ih Kaplanove turbine s promjenjivom brzinom vrtnje i generatori s permanentnim magnetima. 

Tehničko rješenje temelji se na dvostrukoj regulaciji, i to putem protoka na privodnom aparatu i preko broja okretaja generatora s permanentnim magnetima. Dvostruka regulacija osigurava povoljne uvjete rada kod promjene protoka ili promjene pada do koje može doći zbog promjene razine donje vode. Za regulaciju broja okretaja svaka proizvodna jedinica koristit će naše novorazvijene pretvarače frekvencije koji omogućuju priključak agregata na mrežu. U sklopu pretvarača frekvencije bit će implementiran i izmjenjivač voda-voda koji će se koristiti za hlađenje pretvarača frekvencije.

Prosječni pad mHE Otočac iznosi 3 do 6 m, dok je instalirani protok 3*16 m3/s. Priključna snaga postrojenja iznosit će 1,5 MW te će se sastojati od tri odvojene jedinice, svaka snage 500 kW. 

U sklopu projekta ugradit ćemo i svoje srednjonaponsko postrojenje KSMA, transformatore 5TBNO 2000-36x/AAA i 5TBNp 100-36x/AAA, a za potrebe vođenja elektrane implementirat ćemo svoj SCADA sustav PROZA NET.

Radovi na gradilištu započeli su u ožujku 2023. godine izmještanjem postojećeg dijela trase vodovoda Šumećica te iskopima za pogonski objekt. Planiran završetak radova je u trećem kvartalu 2024. nakon izvođenja dijela radova na spajanju dovodnog i odvodnog kanala elektrane na kanalu Lika – Gacka te izgradnjom preljeva. Navedene radove na spajanju moguće je izvesti isključivo za vrijeme planiranog remonta HE Senj, odnosno u kolovozu i rujnu 2024. godine kako bi utjecaj izgradnje mHE Otočac na proizvodnju HE Senj bio minimalan. 

Primopredaju objekta kupcu planiramo u travnju 2025. godine. Očekuje se da će godišnja proizvodnja mHE Otočac iznositi više od 7 GWh. Izgradnja mHE Otočac nastavak je našeg aktivnog sudjelovanja u zelenoj energetskoj tranziciji te osiguravanja dodatne energije iz obnovljivih izvora.