Korporativno upravljanje

Načela korporativnog upravljanja odnose se na pravila za odgovorno upravljanje, određivanje procedure korporativnog upravljanja koja se temelji na prepoznatljivim usvojenim međunarodnim standardima i nadzor nad vođenjem poslova. Svrha načela je uspostava visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kao osnove za zaštitu dioničara, investitora i drugih nositelja interesa te brige za zaposlenike, održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Načela se temelje na pozitivnim propisima Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima.

Glavna skupština
Dokumenti
Kodeksi